OTİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Bildiriler

  • Y. Güleç-Aslan (2016). The life experiences of Turkish mothers who have children with an autism spectrum disorder. The AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) 140th Annual Meeting, Atlanta, Georgia, USA
  • Subaşı-Yurtçu, A. B., Güleç-Aslan, Y. & Aslan, M. (2016). Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) eğitmenlerinin OÇİDEP’e ilişkin deneyim ve algıları. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan poster bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
  • Y. Güleç-Aslan (2017). GEYESE, Konya-Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu- Davetli Konuşmacı: “Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Bireylerin Eğitsel ve Sosyal Yaşantılarını Kolaylaştırıcı İpuçları”
  • Y. Güleç-Aslan (2017). TİGRİS Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Nisan 2017 Ayı Otizm Farkındalık Ayı Etkinlikleri Semineri-Davetli Konuşmacı: 1. Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı: Temel Taklit Becerileri, 2. Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Bireylerin Eğitsel ve Sosyal Yaşantılarını Kolaylaştırıcı İpuçları
  • Y. Güleç-Aslan (2017). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ)-Mayıs 2017 Davetli Konuşmacı-Seminer: Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı: Temel Taklit Becerileri