OTİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Bildiriler

Y. Güleç-Aslan (2018). Experiences of preschool teachers for including children with autism spectrum disorders: Challenges faced and methods used, III.International Conference The West Of The East, The East Of The West, Ohrid, Makedonya (sözlü sunum).

Y. Güleç-Aslan (2018). Overview of a university-based research and intervention center in autism spectrum disorder, III.International Conference The West Of The East, The East Of The West, Ohrid, Makedonya (poster sunum)

Selma Arıkan, Özcan Erkan Akgün, Ahmet Cihan, Yeşim Güleç Aslan, Emine Ayyıldız, Beliz Canlı , Fatma Işıl Bilican, Antonıo Sılva Dıas, Zdenka Vltavsky, Petıa Grudeva, Fidan Özbey, Betül Dönmez Oral, Kübra Öztürk (2018). Developing And Evaluating A Program For Training Supported Employment Specialists, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye.

Y. Güleç-Aslan (2017). The experiences of Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) paraprofessionals. International Conference on Social Science, Literature, Business and Education Conference, Vienna, Austria (sözlü sunum).

Yeşim Güleç Aslan, A. Büşra Subaşı Yurtçu, Özcan Erkan Akgün, İsmail Güleç, Esra Dilbaz, Tuğçe Narman, Merve Bartan, Ezgi Aslan, Büşranur Malkoç, Sakine Koyuncu, Tuba Handemir, Bahar Erkaplan, Sevilay Aksu (2018). Hastane arkadaşım olur musun?: Üniversite öğrencilerinin otizm spektrum bozukluğuna yönelik bir gönüllülük çalışması deneyimleri. 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan poster bildiri,, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.

Y. Güleç-Aslan (2017). GEYESE, Konya-Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu- Davetli Konuşmacı: “Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Bireylerin Eğitsel ve Sosyal Yaşantılarını Kolaylaştırıcı İpuçları”

Y. Güleç-Aslan (2017). TİGRİS Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Nisan 2017 Ayı Otizm Farkındalık Ayı Etkinlikleri Semineri-Davetli Konuşmacı: 1. Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı: Temel Taklit Becerileri, 2. Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Bireylerin Eğitsel ve Sosyal Yaşantılarını Kolaylaştırıcı İpuçları

Y. Güleç-Aslan (2017). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ)-Mayıs 2017 Davetli Konuşmacı-Seminer: Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı: Temel Taklit Becerileri

Y. Güleç-Aslan (2016). The life experiences of Turkish mothers who have children with an autism spectrum disorder. The AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) 140th Annual Meeting, Atlanta, Georgia, USA

Subaşı-Yurtçu, A. B., Güleç-Aslan, Y. & Aslan, M. (2016). Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) eğitmenlerinin OÇİDEP’e ilişkin deneyim ve algıları. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan poster bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.