OTİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Yayınlar

  • Y. Güleç-Aslan (2017). Operants, 2, 29-32. Interview: Skinner’s science, applied behavior analysis ans autism spectrum disorders. Alice Shillingsburg. http://www.bfskinner.org
  • Yeşim Güleç-Aslan (2017). The life experiences of Turkish mothers who have children with an autism spectrum disorder. Advances in Social Sciences Research Journal (ASSRJ), 4 (6), 149-169.
  • Güleç Aslan, Y. (2017). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerle çalışan eğitimcilerin uygulamalı davranış analizine yönelik algıları. 32 (4): 1013-1032. Emerging Sources Citation Index (Web of Science).
  • Y. Güleç-Aslan & Ayşe Büşra Subaşı Yurtçu (2017). Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) eğitmenlerinin OÇİDEP’e ilişkin algıları. Elektronic Journal of Social Sciences. 16 (62): 971-984.
  • Kurt, O., & Subaşı-Yurtçu, A. B. (2017). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Kapsamlı Uygulamalar. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 155-182.
  • Batu. E. S. &  Subaşı-Yurtçu, A. B. (2017). Psikolojik danışma ve rehberlikte özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları. Ankara: Vize Yayıncılık. ISBN: 978-605-9278-46-1. Toplam SS 254.
  • Çeviri kitap
  • Myles Smith, B. & Ruth A. (2016). High-functioning autism and difficult moments practical solutions for reducing meltdowns (L. Berberoğlu. & Y. Güleç-Aslan, Çev.). AAPC Publishing TR.
  • Cardon, T. A. (2008). Top ten tips: A survival guide for families with children on the autism spectrum (H. Baydere-Öztürk & Y. Güleç-Aslan, Çev.). İstanbul: AAPC Publishing TR.
  • Myles Smith, B. & Gagnon, E. (1999). This is asperger syndrome (L. Berberoğlu, L. & Y. Güleç-Aslan, Çev.). İstanbul: AAPC Publishing TR.