Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

10-16 Mayıs Engelliler Haftası

11.05.2020

10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI

İçinde bulunduğumuz 10-16 Mayıs haftası, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile benzer biçimde Birleşmiş Milletlere üye devletlerin engelli bireylerin gereksinimleri, yaşanan sorunlar ve topluma tam katılımlarının sağlanması için çözüm önerilerinin paylaşıldığı etkinliklerin gerçekleştirildiği hafta olarak belirlenmiştir. Her sene içinde bulunduğumuz hafta boyunca engelli bireyler, engelli bireylerin hakları ve yaşadıkları sorunlara ilişkin farkındalık kazandırma ve görüş alışverişi yapmayı amaçlayan söyleşi, konferans, seminer ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Ancak, COVID 19 nedeniyle içinde bulunduğumuz sosyal izolasyon koşulları dolayısıyla söz konusu etkinliklerin düzenlenemediğini görüyoruz. Bununla birlikte, bu sosyal izolasyon döneminde engeli olan bireylerin ve onların ailelerinin bazı yeni sorunlarla karşılaştığının da farkındayız.

Özellikle eğitime gereksinimi olan engelli bireylerin bir süreliğine eğitim ortamlarından uzak ve evde olmak zorunda olmaları, kendilerini ve ailelerini güç durumda bırakabilmektedir. Bunun farkında olarak, Fakültemiz Özel Eğitim Bölümü özel gereksinimli bireylerin eğitimine ailelerin katılımını destekleyen bazı hizmetler vermeyi sürdürmektedir. Bu hizmetler arasında aile katılımına ilişkin yazı ve sunumların paylaşılması, gönüllü yüksek lisans öğrencilerimizin çalışmalarıyla aileler için paylaşılan etkinlik önerileri, çocuğu ya da yakını özel gereksinimli olup eğitim süreçlerindeki değişikliklerden dolayı desteğe ihtiyacı olan tüm İMÜ personeline yönelik olarak başlatılan sosyal destek çalışması, lisansüstü öğrencilerimizin özel gereksinimli çocukların ailelerine online bir platform üzerinden gönüllü olarak verdikleri eğitim ve gerçekleştirilen webinarlar sayılabilir. Söz konusu hizmetlere ilişkin bilgilere aşağıda bulunan bağlantılardan ulaşılabilir.

Bu yıl, Engelliler Haftası’nda engeli olan bireylerin hakları konusunda farkındalık yaratmak ve bu hakların elde edilmesine engel olan unsurların ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerde bir araya gelemesek de, sunmaya devam ettiğimiz hizmetlerle engeli olan bireyler ve aillelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu bildirdiğimizi umut ediyoruz.

İlgili Bağlantılar: