Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

11-15 Mayıs 2020 Etkinlik Önerileri

06.05.2020

Etkinliğin Adı: Say Bakalım!

Yaş Grubu: 3-8

Hedef Kitle: Rakamları bilen tüm çocuklar

Amaç: Rakamları pekiştirmek

Materyaller: A4 kağıt-kalem-boncuk

Oyun: Çocukla oynayacak kişi kağıda bir rakam yazar ve boncukları çocuğa verir. Çocuktan hem kağıtta yazan rakamı söylemesi hem de rakam kadar boncuğu rakamın altına koyması istenir. Oyun şu şekilde de oynanabilir: Çocukla oynayacak kişikağıda belli sayıda boncuğu koyar. Çocuktan boncukları sayıp rakamı söylemesi ve kağıda yazması beklenir.

Etkinlik adı: İpi takip et!

Hedef Kitle: 2-7 yaş arası çocuklar ile oynanabilir. Tek kişi ya da birkaç kişi birlikte oynayabilir.

Amaç: Denge

Materyaller: Yün ip ya da ince uzun bir kumaş

Oyun: Öncelikle ip yere düz şekilde serilir. Çocuğa ipin başından sonuna kadar, ip üzerinde yürümesi istenir. Daha sonra ipin şekli değiştirilir. Bu değişimler kolaydan zora doğru ilerler. Örneğin iple yere bir yuvarlak ya da dalgalı bir yol haline yapılabilir. Çocuk yine sadece ipin en başından en sonuna kadar ipi takip ederek yürümelidir.

HAZIRLAYANLAR: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü Özel Eğitim Bölümü Erken Çocuklukta Özel Eğitim Yüksek Lisans öğrencilerinden Hüsna Hümeyra Sağıroğlu ve Zeynep Çam.