Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

27 Nisan-1 Mayıs 2020 Etkinlik Önerileri

27.04.2020

Etkinliğin Adı: Dokun ve Söyle!
Yaş Grubu: 3-6
Hedef Kitle: Hayvanları tanıyan tüm çocuklar
Amaç: Hayvanların ve hayvan seslerinin öğrenilmesini pekiştirmek
Materyaller: Hayvan kartları
Oyun: Ebeveyn ve çocuk bir masada karşılıklı oturur. Çeşitli hayvanlardan oluşan kartlar
masaya dizilir (kedi, köpek, arı, inek vb.) Anne çocuğa bir hayvanın ismini söyler ve çocuk o
hayvanın olduğu kartı bulur ve o hayvanın sesini taklit eder. Tüm hayvan kartları bitene kadar
oyun devam eder.

Etkinlik adı: Aynısını yap!
Yaş Grubu: 2-7 yaş arası çocuklar ile oynanabilir. Bir ebeveyn ve bir çocuk olacak şekilde
iki kişilik bir oyundur ancak zenginleştirme yapılabilir.
Hedef Kitle: 2-7 yaş arası çocuklar ile oynanabilir. Bir ebeveyn ve bir çocuk olacak şekilde
iki kişilik bir oyundur ancak zenginleştirme yapılabilir.
Amaç: Taklit becerilerini ve ince motor becerileri geliştirmek
Materyaller: Her renkten iki tane olacak şekilde farklı renkte kalemler. Dizilimi
kopyalanacak olan kalem sayısı çocuğun becerisine göre belirlenir. Örneğin, 2 mavi, 2 sarı, 2
mor kalem seçilebilir. Kalem yerine pipetler ya da aynı şekilde kesilmiş karton parçaları da
kullanılabilir.
Oyun: 1- Ebeveyn, aynı renk olan kalemlerin birer tanesini alır ve diğerlerini çocuğa verir
(örneğin 1 mavi, 1 sarı ve 1 mor kalem ebeveynde bulunurken 1 mavi, 1 sarı ve 1 mor kalem
de çocukta bulunur.). Ebeveyn kalemleri belirli bir sıraya göre dizer. Çocuktan da kalemleri,
kendi dizdiği sıranın aynısı olacak şekilde dizmesini ister. (Eğer ebeveyn önce sarı, sonra
mor, sonra mavi kalem olacak şekilde kalemleri yan yana dizdiyse çocuktan da kalemlerin bu
sıra ile dizilmesi beklenir.) İkinci ve üçüncü aşamalar birkaç kere tekrarlanır.

HAZIRLAYANLAR: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü Özel Eğitim
Bölümü Erken Çocuklukta Özel Eğitim Yüksek Lisans öğrencilerinden Hüsna Hümeyra
Sağıroğlu ve Zeynep Çam