Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

01.12.2019

Uluslararası Engelliler Günü, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından,
engelli bireylerin haklarını korumak, refahını teşvik etmek, yaşamın her alanında farkındalık
arttırmak ve topluma katılımı güçlendirmek gibi temel amaçlar doğrultusunda ilan edilmiştir.
“3 Aralık Dünya Engelliler Günü” bu amaçlar doğrultusunda oldukça önemli olsa da,
“bütünleştirme” kapsamında; sadece bu gün için etkinlikler yapmak ve engelli hak ve
özgürlüklerinin savunucusu olmak yerine, yaşamın her anında özel gereksinimli birey ve ailelerine
destek olmak ve “bir arada yaşamayı öğrenmek” gerekmektedir. Bu doğrultuda, sadece alan
uzmanları değil toplumdaki her birey sorumluluk almalıdır. Özel gereksinimli bireyleri hep
destek ve yardım bekleyen kişiler olarak görmek yerine, “toplumda bir arada yaşamayı
kolaylaştırmak için ne tür uyarlamalar yapabiliriz” temel bakış açısı olmalıdır. Çünkü çoğu
zaman engeller “herhangi bir engeli olmayan bireyler” tarafından yaratılmaktadır. Bu bazen
alaycı bir bakış, dışlayıcı bir tutum, aşırı ve gereksiz destek, acımak ya da rampası olmayan
bir merdiven olabilmektedir. Dolayısıyla toplumda yaşayan tüm bireyler ve yetkililer ortaya
çıkardıkları engelleri kaldırmakla sorumluluğunu yerine getirmeye başlayabilir. İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi olarak tüm öğretmenlik bölümünde okuyan
öğretmen adaylarımızı özel gereksinimli bireyler ve ailelerine duyarlı ve
kaynaştırma/bütünleştirme ortamlarında eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere yönelik
bilgi ve becerileri artmış bireyler olarak yetiştirmek sorumluluğu doğrultusunda yol almaya
devam etmekteyiz.


Özel gereksinimli bireyler ve aileleri sadece 3 Aralık'ta değil her zaman aklımızda ve
kalbimizdeler.