Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

03.12.2021

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Birleşmiş Milletler 3 Aralık tarihini özel gereksinimli bireylerin toplumla bütünleştirilmesi ve insan haklarının tam sağlanması amacıyla 1992 yılında aldığı kararla ‘Uluslararası Engelliler Günü’ olarak ilan edilmiştir. Tüm dünyada 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde özel gereksinimli bireylerin sahip olması gereken haklar, bu haklara ulaşmada yaşadıkları güçlükler ve bu güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerin tartışıldığı çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli bireylerden oluşmaktadır. Sayıca değerlendirildiğinde, tüm dünyada yaklaşık 1 milyar engelli birey olduğu görülmektedir. Bu bireylerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunun başlıca nedenleri ise ortalama ömrün uzamasıyla yaşlı nüfusun artması ve kronik hastalıkların çoğalmasıdır. Engelli bireylerin önemli bir kısmının bedensel bir engeli bulunmaktadır. Bununla birlikte yaşanan sorunların yalnızca ulaşım ya da bağımsız hareketle ilgili olmadığı ve özel gereksinimli bireylerin yaşamın tüm alanlarına etkin katılımlarının sağlanması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda özel gereksinimli bireylerin haklarının çevresel mimari erişim, ulaşım, özel araçlar, eğitim ve kültür, iletişim, iş ve istihdam ile emeklilik başlıkları altında sunulması gerektiği unutulmamalıdır.

Bizler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Otizm Uygulama Merkezi olarak gerçekleştirdiğimiz proje ve etkinlikler yoluyla özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması yönündeki çabalara katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesileyle, engelli bireylerin hayatın tüm alanlarına eşit katılımının bir hak olarak görüldüğü, engelli bireyler ve yakınlarının yaşam kalitelerini yükseltecek önlemlerin artırıldığı ve engellerin ortadan kaldırıldığı günler diliyoruz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

& Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi