Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

4-8 Mayıs 2020 Etkinlik Önerileri

04.05.2020

Etkinlik Adı: Traş Köpüğü
Hedef Grup: 2-6 yaş grubundaki farklı gelişim gösteren çocuklar
Kazanımlar: Yaratıcı düşünme becerileri, el-göz koordinasyonu, sıra alma, dikkati
yoğunlaştırma ve sürdürme,duyusal(dokunsal) farkındalık.
Malzemeler: Traş köpüğü, lego- ahşap bloklar
Etkinlik: Traş köpüğünü masanın üzerine sıkıp çocuğun köpüğü yaymasına ve dağıtmasına
yardımcı edilir.
1- Oluşan beyaz zeminin üzerine çeşitli şekiller çizip üzerine konuşulabilir.
2- Lego veya ahşap blokları köpükleyip onlardan köpüklü şekiller oluşturulabilir. Burada
elinden kaymaması için gerekli kuvveti oluşturması gerekebilir, bu da dikkati
destekleyecektir.
3- Köpüğün içine küçük nesneler saklayıp çocuğunnesneleri köpüğün içinden
bulmasıiçin yönlendirme yapılabilir. Bu aşamada çocuğun bireyselliğine göre
çeşitlendirilebilir: Tarif ettiğim nesneyi bul, kırmızı olanı bul, yuvarlak olanı bul…

Etkinlik Adı: Makarnadan Hayaller
Hedef Grup: 3-6 Yaş
Kazanımlar: Dikkat geliştirme, Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme, Kavram kazanımı,
El göz koordinasyonu, İnce motor (tutma, koyma, dizme) becerilerini geliştirme, Renk eşleme
Malzemeler: Spagetti Makarna, Sulu Boya ve/veya farklı bir boya ve Fırça
Etkinlik: Spagetti ile birçok yaş grubundaki çocukların gelişimlerini destekleyecek birçok
etkinlik yapılabilir.
1- Spagetti ile resim etkinliği
İlk olarak çocukların spagettileri kırması beklenir. Ardından spagettiler çocuk ile birlikte
boyanabilir. Spagettiler kuruduktan sonra kağıt üzerinde şekiller yaparak çocuğa rol model
olunabilir. Çocuk taklit becerilerini geliştirmek için sizin yaptığınız şekilleri yapabilir ve
bunun yanında serbest bırakılarak kendi istediği şekilde spagettileri yapıştırıp farklı şekiller
yapması sağlanabilir.
2- Spagetti üzerinde yolculuk
Spagettiler çocuklarla birlikte farklı renklere boyanabilir. Kuruduktan sonra düz bir zeminde
şerit şeklinde yerleştirilip yapıştırılabilir ve o şeridi yol olarak hayat etmesi söylenebilir. O
spagettilerden oluşan yol üzerinde çocuğun araba sürmesi ve şeritten çıkmamaya dikkat
etmesi söylenebilir ya da tabii ki şeritten çıktığında ‘aa kaza oldu’ diyerek oyun sürdürebilir.


Etkinliğin Adı: Hareketli Ayna
Etkinliğin Bilişsel Gelişim ve Alıcı Dil Alanına Katkısı: Taklit etme becerisini geliştirme,
yüzün bölümlerini gösterme, adına tepki verme , dikkat süresini arttırma, el-göz
koordinasyonunu sağlama ve yönergeleri getirme.
Uygulama: Öğretmen adını söylediği öğrencinin ayağa kalkıp aynanın karşısına geçmesi için
öğrenciyi cesaretlendirir. Adı söylenen öğrenci ayna karşısına geçerek öğretmeninin vereceği
yönergeyi bekler. Öğretmen duyu organlarıyla ilgili yönergeler vererek öğrencinin yapmasını
ister(örneğin, burnunu göster, ağzını aç vb.). Öğretmen yönergelere uygun hareket eden
çocukların davranışlarını pekiştirmek amacıyla çeşitli sembollerle (yıldız, gülen yüz sticker
vb.) ödüllendirir.

Uyarlama: Çocukların bilişsel düzeylerine göre yönergeler çeşitlendirilebilir. Yüz taklitlerini
yerine getiren çocuklar vücut bölümleri taklidine yönelik yönergeleri yerine getirmeleri için
cesaretlendirilir ( örneğin, bacaklarını aç, karnına dokun vb.).

HAZIRLAYANLAR: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü Özel Eğitim
Bölümü Erken Çocuklukta Özel Eğitim Yüksek Lisans öğrencilerinden Aslı Avcıl, Buket Tan
ve Elif Tekeş