Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dünya Otizm Farkındalık Günü

02.04.2021

Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilen 2 Nisan’da, otizm spektrum bozukluğuna (OSB) ilişkin bazı hatırlatmaları yapmanın önemli olduğunu düşünmekteyiz. OSB, belirtileri yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan; sosyal etkileşim, iletişim ve sınırlı/yineleyen davranışlara ilişkin güçlükleri kapsayan karmaşık ve gelişimsel bir bozukluktur. Ayrıca OSB ile gelir durumu, yaşam biçimi ve eğitim düzeyi arasında bir bağ bulunmamaktadır. Yıllardır gerçekleştirilen çalışmalarda OSB olan bireylere sunulan uygulamalar arasında en büyük gelişmeler eğitim alanında meydana gelmiştir. Bu bağlamda, OSB olan bireyler için erken, yoğun, kesintisiz ve bire bir sunulan özel eğitim uygulamaları kritik önem taşımaktadır.

Dünya Otizm Farkındalık Günü OSB ile ilgili bilgilerin sunulması ve topluma farkındalık kazandırma amacıyla çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi bakımından oldukça önemlidir. Nitekim, bu çalışmalar yoluyla insanların OSB ile tanışması, yaşanan sorunların farkına varması ve tüm paydaşların bir arada çözüm yolları oluşturmaya çalışması sağlanmaktadır. Özel Eğitim Bölümü ve Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 2020 yılı Nisan ayında pandemiye yönelik yasal tedbirler kapsamında iptal etmiş olduğumuz “Otizm Spektrum Bozukluğuna Çok Yönlü Bakış” konulu panelimizi bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştireceğimizi duyurmak isteriz.  OSB'ye ilişkin bilgilendirme broşürümüze buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, OSB ile ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler için Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Özel Eğitim Bölüm internet sayfalarımızdaki yazı ve haberleri takip etmelerini öneririz. 

İMÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü &

İMÜ Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi