OTİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Gönüllülük çalışması: Bu hafta ne çalışalım?

14.04.2020

Coronavirüs salgını nedeniyle evde daha fazla bulunmak durumunda kalan erken
çocukluk dönemindeki özel gereksinimli çocuklarınızla/öğrencilerinizle çeşitli becerileri
geliştirme amacıyla gerçekleştirebileceğiniz bazı etkinlik örneklerini her hafta buradan
sunacağız. Bu etkinlikler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü Özel
Eğitim Bölümü Erken Çocuklukta Özel Eğitim Yüksek Lisans öğrencilerinin öğretim
üyelerinin gözetiminde planladıkları etkinliklerdir. Bu çalışma gönüllülük esasına dayalı
bir çalışma olup, yüksek lisans öğrencilerimiz çalışmayı gönüllülük esasına göre
yürütmüşlerdir.