Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gönüllülük çalışması: Bu hafta ne çalışalım?

14.04.2020

Coronavirüs salgını nedeniyle evde daha fazla bulunmak durumunda kalan erken çocukluk dönemindeki özel gereksinimli çocuklarınızla/öğrencilerinizle çeşitli becerileri geliştirme amacıyla gerçekleştirebileceğiniz bazı etkinlik örneklerini her hafta buradan sunacağız. Bu etkinlikler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü Özel Eğitim Bölümü Erken Çocuklukta Özel Eğitim Yüksek Lisans öğrencilerinin öğretim üyelerinin gözetiminde planladıkları etkinliklerdir. Bu çalışma gönüllülük esasına dayalı bir çalışma olup, yüksek lisans öğrencilerimiz çalışmayı gönüllülük esasına göre yürütmüşlerdir.