OTİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

"Hastane Arkadaşım Olur Musun?" Adlı Projemiz Başlıyor

29.09.2016

 “Hastane Arkadaşım Olur musun?” Projesi hakkında: Otizm spektrum bozukluğu (OSB), sosyal-iletişim sorunları ve yineleyici davranışlarla kendini gösteren, doğuştan gelen ve belirtileri yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. OSB’nin nöro-gelişimsel bir durum olması nedeniyle, ailelerin çocukları sürekli olarak tıbbi kontrollere götürmeleri gerekmektedir. Ancak, OSB olan bireyler rutinlerinin bozulması, kalabalık ortamlara girme ve sıra bekleme gibi durumların yoğunlukla yaşandığı hastane ortamlarında pek çok davranış problemi sergileyebilmektedir. “Hastane Arkadaşım Olur musun?” projesinin amacı, OSB tanılı çocukların hastaneye götürülüp getirilmesi sürecinde ailelere ve çocuklara destek olabilecek bir gönüllü ekibin oluşturulması ve bu kapsamda gönüllü faaliyetlerin yürütülmesidir. Gönüllü katılımcılar hakkında: Proje kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne devam etmekte olan lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim alan 20 öğrenci gönüllü olarak destek verecektir.