OTİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İMÜ Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinde Bir İlk: Güç Kartı Stratejisi Uygulaması

25.11.2019

Merkezimizde Türkiye’de henüz bir çalışmanın gerçekleştirilmediği “Güç Kartı Stratejisi
(Power Card Strategy)” ile ilgili bir araştırma kapsamında öğretmen eğitimleri
tamamlanmıştır. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) alanında öykü temelli bir uygulama olan
Güç Kartı Stratejisi, OSB tanılı bireylerin temel güçlük alanları olan sosyal, iletişim, oyun ve
toplumsal becerilerini geliştirmeye ve davranış sorunlarıyla başetmeye odaklı kanıt temelli
bir uygulamadır. Görsel destek kullanımına dayalı etkili bir uygulama olan güç kartı
stratejisine ilişkin olarak merkezimizde gerçekleştirilen bu çalışmanın, Türkiye’deki OSB
tanılı bireylerde güç kartı stratejisinin kullanımında ve yeni araştırmalarda yol gösterici
olabileceği beklenmektedir.