Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Otizm Farkındalık Ayı

31.03.2020

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) sosyal ve iletişim becerileri ile sınırlı, tekrarlayıcı davranış, ilgi ve etkinlik örüntüleri olarak belirtilen iki alandaki güçlüklerle ortaya çıkan ve çocukluk çağı nörogelişimsel bozuklukları içinde yer alan farklılık grubudur. Genetik ve nörolojik nedenler söz konusu olup, belirtileri bebeklik döneminde ortaya çıkmaktadır. OSB’nin halen kesin bir tedavisi bulunmamaktadır, ancak en umut veren ve olumlu sonuçlar getiren uygulama bilimsel dayanaklı yöntemler temelinde sunulan ERKEN ÖZEL EĞİTİMDİR.

OSB hakkında sosyal farkındalık yaratmak, sorunları gündeme getirmek, çözüme yönelik çalışmaları teşvik etmek ve özellikle erken tanı ve eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla; Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan günü “Dünya Otizm Farkındalık Günü”; Nisan ayı da “Otizm Farkındalık Ayı”olarak kabul edilmiştir. Her yıl dünya çapında bu kapsamda çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Bu tür etkinliklerle OSB tanılı bireylerin topluma katılımları ve bağımsız bir yaşam sürmeleri yönünde önemli adımlar atılmış olmaktadır. Bu doğrultuda uzmanların ve ayrıca toplumdaki her bireyin OSB olan bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitelerinin artması yönündeki sorumluluklarını gerçekleştirmeye devam etmeleri oldukça önemli taşımaktadır.

OSB olan bireylerin ve ailelerinin her zaman yanındayız olduğumuzu belirtir ve 2 Nisan 2020 tarihi için duyurusunu yapmış olduğumuz “Otizm Spektrum Bozukluğuna Çok Yönlü Bakış” konulu panelimizin Korona virüse yönelik yasal tedbirler kapsamında iptal edilmiş olduğunu duyururuz. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ve Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi WEB sayfalarına yeni eklenen yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Sağlıklı günlerde bir arada olmak dileğiyle…

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi