Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitemiz personelinin dikkatine! (Özel gereksinimli çocuklara yönelik sosyal destek çalışması)

16.04.2020

Üniversitemizin değerli mensupları,

Çocuğu ya da yakını özel gereksinimli (özellikle otizm spektrum bozukluğu tanılı) olup, içinde bulunduğumuz günlerde eğitim süreçlerindeki değişikliklerden dolayı desteğe ihtiyacı olan tüm İMÜ personeline yönelik olarak Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından başlatılacak olan gönüllülük esasına dayalı sosyal destek çalışmasına katılım için aşağıdaki e-posta adresinden iletişim kurabilirsiniz.

Çalışma içeriği aşağıdaki gibidir.

Üniversitemiz personelinin;

  1. Özel gereksinimli çocuk ya da yakınlarına ilişkin sorularının e-posta üzerinden cevaplanması
  2. Özel gereksinimli çocuk ya da yakınlarına ilişkin ihtiyaç ve soruları temelinde yazılı ve/veya metinlerle desteklenmesi
  3. İhtiyaçları ya da soruları ile ilişkili ilgili diğer üniversite içi ve dışı destek ağlarına/uzmanlarına yönlendirilmesi
  4. İhtiyaçlar ve katılımları temelinde, öğretim üyesi ve katılımcılarla belirlenecek belirli zamanlarda, belirli konulara yönelik görüntülü toplantıların/seminerlerin düzenlenmesi

Saygılarımla,

Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan

yesim.gulec@medeniyet.edu.tr