OTİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

1. Uluslararası Uzman Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu

14.05.2019

"1. Uluslararası Uzman Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu" 10-11 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından gerçekleştirildi. Teması “Çocuk Gelişiminde Psikopatolojiyi Anlamak” olarak belirlenen ilk sempozyumda çocuk gelişimcilerin, eğitimcilerin, akademisyenlerin, psikologların, psikiyatristlerin, ergoterapistlerin, fizyoterapistlerin, anne babaların ve idarecilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları hedeflendi. Sempozyumun ikinci gününde Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan “Gelişimsel Bozukluklar” konulu panelde “Otizm Spektrum Bozukluğu” hakkında bilgiler verdi.