Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

"Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Öykü Temelli Bir Uygulama: Güç Kartı Stratejisi"

27.02.2021

Diğer üniversiteler ve kurumlarla işbirliği çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan 27.02.2021 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Mesleki Gelişim Seminerleri kapsamında "Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Öykü Temelli Bir Uygulama: Güç Kartı Stratejisi" konulu bir konuşma gerçekleştirecektir.