Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Panel: Otizm Spektrum Bozukluğuna Çok Yönlü Bakış

02.04.2021

Panelin işitme engeli olan bireylere yönelik olarak işaret diline simultane olarak tercümesi  işaret dili tercümanı Ayşe Köksal Alamehmet tarafından sağlanacaktır. Ayrıca, Dr. Öğretim Üyesi Emine Ayyıldız görme engeli olan bireylere yönelik olarak, panelde yer alan video ve sergi çalışmaları için görsel betimleme yapacaktır. Kendilerine, gönüllülük esasına dayalı bu hizmetleri için teşekkürlerimizi sunarız.