Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Etkinlikler

 • Güleç-Aslan, Y. (Mayıs 2020). ‘Erken Çocukluk Döneminde Ayrıştırılmış Eğitim Ortamlarından Kaynaştırma/Bütünleştirme Ortamlarına Uzanan Özel Eğitim Yolculuğu’ başlıklı online canlı yayın. Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER).
 • Güleç-Aslan, Y. (Nisan 2020). ‘Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Öykü Temelli bir Uygulama: Güç Kartı Stratejisi’ başlıklı webinar. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Akademisi.
 • Güleç Aslan, Y. (Nisan 2020). ‘Otizm Spektrum Bozukluğunda Erken Yoğun Davranışsal Eğitim’ başlıklı online seminer. Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) ve SANAL Üniversite
 • Güleç Aslan, Y. (Mart-Haziran 2020). ‘Gönüllülük çalışması: "Bu hafta ne çalışalım?’ Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisansüstü Enstitüsü Erken Çocukluk Yüksek Lisans öğrencileri ve Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi gönüllülük projesi koordinatörü. https://ozelegitim.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular/gonulluluk-calismasi-bu-hafta-ne-calisalim
 • Güleç Aslan, Y. (16 Nisan 2020). Özel gereksinimli çocuklara yönelik sosyal destek çalışması. Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi. https://otam.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular/universitemiz-personelinin-dikkatine-ozel-gereksinimli-cocuklara-yonelik-sosyal-destek-calismasi
 • Güleç Aslan, Y. (Şubat 2020).  ‘Eğitsel ve Günlük Yaşama Katılımı Kolaylaştırmada Kuramdan Uygulamaya Yansıyan Pratik Bilgiler’ başlıklı seminer. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Akademisi, İstanbul, Türkiye.
 • Güleç Aslan, Y. (2019). Otizm Spektrum Bozukluğu olan Bireylerde Uygulamalı Davranış Analizi: Yanlış Kanılardan Gerçeklere Geçiş (Applied Behavior Analysis in Individuals with Autism Spectrum Disorder: Transition from Misconceptions to Realities). 1. Uluslararası Katılımlı ABA Konferansı 7-8 Eylül 2019. Davetli Konuşmacı. Diyarbakır, Türkiye.
 • Güleç-Aslan, Y. (2019). Kartal Milli Eğitim Müdürlüğü 2. Özel Eğitim Günleri (2019). Davetli Konuşmacı. Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin eğitim yaşantılarına bakış ve eğitimcilere yönelik ipuçları. İstanbul, Türkiye.
 • Güleç Aslan, Y. (2019). Erken Yoğun Davranışsal Eğitim. Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Otizmde Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar Sempozyumu. Davetli Konuşmacı. İstanbul, Türkiye.
 • Güleç Aslan, Y. (2019). Eğitsel ve Günlük Yaşama Katılımı Kolaylaştırmada Kuramdan Uygulamaya Yansıyan Pratik Bilgiler (Practical Information from Theory to Practice in Facilitating Participation in Educational and Daily Life). Biruni Üniversitesi 2. Tanıdan Eğitime Uluslararası Katılımlı Otizm Sempozyumu. 24-25 Haziran 2019. Davetli Konuşmacı.  İstanbul, Türkiye.
 • Subaşı-Yurtçu, A. B. ve Güleç-Aslan, Y. (2019). Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere yönelik bir gönüllülük çalışmasının içeriğine genel bakış: Gönüllü çalışma rehberi. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde (USBİK 2019) sunulan sözlü bildiri, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye.
 • Güleç Aslan, Y. (2019). Otizm Spektrum Bozukluğu (Genel Bakış). I. Uluslararası Uzman Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu, 11 Mayıs 2019. Davetli Konuşmacı. İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Güleç Aslan, Y. (2018). Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin eğitsel yaşamlarını kolaylaştırıcı ipuçları. 1. Otizm Spektrum Bozukluğunda Erken Tanı Yoğun Eğitim Sempozyumu. Davetli Konuşmacı. İstanbul, Türkiye.
 • Akgün, Ö. E., Arıkan, S., Güleç Aslan, Y., Ayyıldız, E., Canlı, B., Grudeva, P., Vltavsky, Z., Silva Dıas, A., Özbey, F., Cihan, A. (2018). Engelli Bireyler İçin Destekli İstihdam Uzmanlığı E-Öğrenme Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi, ERPA International Congresses on Education, sözlü bildiri, İstanbul Türkiye.
 • Arıkan, S.  Akgün, Ö. E., Cihan, A., Güleç Aslan, Y., Ayyıldız, E., Canlı, B., Bilican, F. I., Sılva Dıas, A., Vltavsky, Z., Grudeva, P.,  Özbey, F., Dönmez Oral, B. ve Öztürk, K. (2018) Developing And Evaluating A Program For Training Supported Employment Specialists, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde (ICES UEBK 2018) sunulan sözlü bildiri, Antalya, Türkiye.
 • Y. Güleç-Aslan (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitsel yaşamlarını kolaylaştırıcı ipuçları. Maltepe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi davetli konuşmacı, İstanbul, Türkiye. 
 • Y. Güleç-Aslan (2018). Otizm spektrum bozukluğu. Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü davetli konuşmacı, İstanbul, Türkiye.
 • Y. Güleç-Aslan (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitsel ve sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı ipuçları. Otizm Erken Tanı ve Yoğun Eğitim Sempozyumu davetli konuşmacı, İstanbul, Türkiye.
 • Y. Güleç-Aslan (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitsel yaşamlarını kolaylaştırıcı ipuçları. Eyüp Belediyesi Otizme Genel Bakış Paneli davetli konuşmacı, İstanbul, Türkiye.
 • Y. Güleç-Aslan (2018). Otizm. Van İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi davetli konuşmacı, Van, Türkiye.
 • Ertan Görgü (2017). 3 Aralık Dünya Engelliler Günü "Engelli Bireyleri ve Ailelerini Anlamak" Tarih: 06.12.2017 Çarşamba, İMÜ
 • Güleç Aslan, Y. (2017). Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Bireylerin Eğitsel ve Sosyal Yaşantılarını Kolaylaştırıcı İpuçları. Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu (GEYESE 2017), Davetli Konuşmacı, Konya, Türkiye.
 • Güleç-Aslan (2016). The life experiences of Turkish mothers who have children with an autism spectrum disorder. The AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) 140th Annual Meeting, oral presentation, Atlanta, Georgia, USA.