Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan 30. Ulusal Eğitim Kongresi’nde

19.10.2020

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan 30. Ulusal Eğitim Kongresi’nde “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Eğitimlerinde Uygulamalı Davranış Analizi: Eleştiriler ve Gerçekler Çerçevesinde Genel Bakış” başlıklı sözlü sunumunu gerçekleştirdi.