Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Güç Kartı Stratejisi Aile Atölyesinin Son Oturumu Gerçekleştirildi

26.05.2021

Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan tarafından yürütülen Güç Kartı Stratejisi Aile Atölyesinin son oturumu gerçekleştirildi. Oturumda güç kartı stratejisi materyal hazırlama formu ayrıntılı biçimde incelenmiş ve katılımcılarla uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca örnek uygulamaların basamakları gözden geçirilmiş ve uygulama videoları izlenmiştir. Katılımcıların uygulamalarına yönelik geri bildirimler sunulduktan sonra atölye sonlandırılmıştır.