Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

İMÜ Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinde Bir İlk: Güç Kartı Stratejisi Uygulaması

25.11.2019

Merkezimizde Türkiye’de henüz bir çalışmanın gerçekleştirilmediği “Güç Kartı Stratejisi (Power Card Strategy)” ile ilgili bir araştırma kapsamında öğretmen eğitimleri tamamlanmıştır. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) alanında öykü temelli bir uygulama olan Güç Kartı Stratejisi, OSB tanılı bireylerin temel güçlük alanları olan sosyal, iletişim, oyun ve toplumsal becerilerini geliştirmeye ve davranış sorunlarıyla başetmeye odaklı kanıt temelli bir uygulamadır. Görsel destek kullanımına dayalı etkili bir uygulama olan güç kartı stratejisine ilişkin olarak merkezimizde gerçekleştirilen bu çalışmanın, Türkiye’deki OSB tanılı bireylerde güç kartı stratejisinin kullanımında ve yeni araştırmalarda yol gösterici olabileceği beklenmektedir.