Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan "Özel Eğitim" Hakkında Seminer Verdi

07.01.2022

Merkez müdürümüz Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan disiplinlerarası işbirliğini güçlendirmek amacıyla Tıp Fakültemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ekibinin davetlisi olarak "Özel Eğitim" hakkında seminer verdi. Bu seminerde, Türkiye’den de İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ-Proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Emine Ayyıldız, proje araştırmacıları Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan ve Dr. Öğr. Üyesi Hande Arslan Çiftçi) ve Ayşe Nurtaç Sözbir Günebakan Çok Engelli Görmeyen Çocuklar ve Ailelerine Destek Derneği’nin (ÇEGDER) partner olarak katıldığı, ana yürütücülüğünü Yunanistan’dan Thessaly Üniversitesi’nin yaptığı, Erasmus + Programı (Ana Eylem 2) tarafından onaylanan ErISFaVIA (Early Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and Additional Disabilities-Görme Engeline Ek Engelleri Olan Çocuklara Sahip Aileler İçin Erken Müdahale Hizmetleri)-2019-1-EL01-KA201-062886 projesi ile ilgili bilgiler de yer almıştır.

Doç. Dr. Vahdettin Görmez, Dr. Öğretim Üyesi Alperen Bıkmazer ve anabilimdalında görev alan uzmanlara işbirliğine dayalı öğretici ve faydalı etkinlikleri için teşekkür ederiz.