Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

“Toplumsal Otizm Projesi” Çalışmaları

07.01.2020

Ailelere yönelik doğrudan hizmet sunumunu içeren “Toplumsal Otizm Projesi” kapsamında 2019 yılında gönüllü olarak OSB tanısı almış 8 çocuk ve ailesi ile çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar ilk görüşmenin ardından gerçekleşen eğitsel değerlendirme ve eğitsel yönlendirme kapsamında yürütülmüştür. Çocukların 6 ay ve 1 yıllık takip süreçleri başlatılmıştır.

Ayrıca 1 anne ve çocuğu ile çocuğun gölge öğretmenine yönelik “Güç Kartı Stratejisi” uygulaması yürütülmüştür.​