OTİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Tanıtım

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) alanında Tıp, Eğitim ve Psikoloji disiplinlerini birleştirmiş olan çeşitli öncü kurumları örnek alarak çalışmalarına başlamış olup, disiplinler arası bir anlayışla hizmetlerini planlamaktadır. Kurucu müdürler Dr. Emine Ayyıldız ve Dr. Yeşim Güleç Aslan tarafından çalışmaları başlatılan merkez, erken tıbbi tanı, erken eğitsel tanı ve değerlendirme, yönlendirme, araştırma-geliştirme, profesyonel gelişim hizmetler (aile, öğretmene eğitimleri, vb.) odaklı olup, ağırlıklı olarak bir Erken Müdahale Birimi olarak hizmet etme yönünde ilerlemektedir. İlerleyen zamanlarda, öğretmen alımlarının yapılarak Eğitim Fakültesi'nde kaynaştırma/bütünleştirme odaklı okul-eğitim merkezi olarak çalışmalarına devam etmesi öngörülmektedir.