Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Önemli Bilgiler

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
08.10.2022 OSB Olan Bireyler İçin Acil Durum Ve Afet Hallerine İlişkin Önlem Ve Müdahaleler
07.03.2023 Afet ve Acil Durumlarda Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler Neler Yaşayabi
07.03.2023 Afet ve Acil Durumlarda Özel Gereksinimli Bireylerin Tahliyesi Nasıl Gerçekleştirilmelidir?
07.03.2023 AFET VE ACİL DURUMLARDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER
07.03.2023 AFET DÖNEMLERİNDE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR?
07.03.2023 ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM
13.03.2023 Usher Sendromu nedir?
10.03.2023 Afet ve Acil Durumlarda Özel Gereksinimli Bireyler:Gıda Güvenliği
18.03.2023 William Sendromu
03.10.2022 VB-MAPP TÜRKİYE Otizm Spektrum Bozukluğu ve Diğer Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Dil ve
08.10.2022 Özel Gereksinimli Bireyler Ve İlişkili Kavramlar
27.07.2022 Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Bireylerin Eğitimi
13.06.2022 Görme Yetersizliği Nedir?
25.05.2021 Farklı Gelişen Çocuğa Sahip Ailelerde Uyum Süreci ve Sosyal Destek
18.11.2020 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Okul Öncesi Çocuklarının Bütünleştirme Ortamlarına UDA'dan Yansımalar
18.11.2020 Pandemi Süreci için Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Yönelik Öneriler
18.11.2020 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Kapsamlı Uygulamalar
31.03.2020 Eğitsel ve Günlük Yaşama Katılımı Kolaylaştırmada Kuramdan Uygulamaya Yansıyan Pratik Bilgiler
19.11.2019 Özel Eğitim Hizmetlerinde Aile Katılımı
11.10.2016 Otizmli Çocukların Dil ve İletişim Becerilerinin Evde Desteklenmesi
11.10.2016 Erken Yoğun Davranışsal Eğitim/Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı
18.10.2016 Otizm Spektrum Bozukluğu ve Davranış Sorunlarıyla Başa Çıkmak