Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon - Vizyon

Vizyon

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştıırma Merkezi, otizm spektrum bozukluğu (OSB) alanında erken tanı ve değerlendirme, yönlendirme, aile ve uzman eğitimleri gibi hizmetler sunarak OSB alanında yapılan çalışmaları kuramsal ve uygulamalı olarak desteklemeyi ve alanında referans bir merkez olmayı amaçlamaktadır.

Misyon

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi,

1) Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı, tedavi, eğitim hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini yürütmek,

2) Otizmle ilişkili tüm alanlarda eğitim vermek,

3) Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili eğitici eğitimi programları düzenlemek,

4) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili araştırma ve uygulamalar için kamu ve/veya özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

5) Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerine yönelik olarak kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları konusunda eğitim desteği vermek ve

6) Ulusal ve uluslararası kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarıyla ortak ülke içinde veya ülke dışında araştırma geliştirme, bilimsel etkinliklerde bulunma, yayın faaliyetleri ve benzeri faaliyetler yürütmek veya yürütülen faaliyetlere katılmak istemektedir.