Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tanıtım

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) alanında Tıp, Eğitim ve Psikoloji disiplinlerini birleştirmiş olan çeşitli öncü kurumları örnek alarak çalışmalarına başlamıştır. Kurucu müdürler Dr. Emine Ayyıldız ve Dr. Yeşim Güleç Aslan tarafından çalışmaları başlatılan merkez, erken tıbbi ve eğitsel tanı, değerlendirme, yönlendirme, eğitim takibi araştırma-geliştirme, profesyonel gelişim hizmetleri (aile, öğretmen eğitimleri, kurum eğitimleri, vb.) odaklı olup, ağırlıklı Erken Müdahale alanında hizmet etme yönünde ilerlemektedir. İlerleyen zamanlara yönelik olarak disiplinler arası bir ekip oluşturulması yönünde planlamalar gerçekleştirilmiş olup, bu bağlamda merkezin eğitim ve danışmanlık odaklı bir hizmet sunum kapsamını genişletmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda, Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile işbirliği halinde Eğitim Bilimleri Fakültesinde kaynaştırma/bütünleştirme odaklı öğretmen yetiştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Bu doğrultuda Eğitim Bilimleri Fakültesi tüm branşlardaki öğretmen adaylarının özel eğitim alanında yetkin öğretmenler olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir.